Warunki usługi

Warunki usługi

1. Wstęp

Witamy w Pawsitive Protection, obsługiwanej przez Wona. Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują korzystanie z naszej witryny internetowej i zakup produktów od nas. Wchodząc na naszą stronę internetową lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług i naszej Polityki prywatności.

2. Produkty i Zamówienia

2.1. Na naszej stronie internetowej znajdziesz sprzedaż pasów bezpieczeństwa dla zwierząt. Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, gwarantujesz, że jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów i że masz co najmniej 18 lat.

2.2. Wszystkie zamówienia uzależnione są od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia.

2.3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

3. Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny produktów wymienionych na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

3.2. Akceptujemy płatności różnymi metodami, w tym między innymi kartami kredytowymi/debetowymi, systemem PayPal i innymi bramkami płatniczymi określonymi na naszej stronie internetowej.

3.3. Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych na naszej stronie internetowej.

4. Wysyłka i dostawa

4.1. Naszym celem jest szybka wysyłka zamówień, zwykle w ciągu [wstaw ramy czasowe], chociaż czas dostawy może się różnić w zależności od Twojej lokalizacji.

4.2. Koszty wysyłki zostaną obliczone i wyświetlone przy kasie.

4.3. Ryzyko utraty i tytuł własności do przedmiotów zakupionych na naszej stronie internetowej przechodzą na Ciebie w momencie dostarczenia przedmiotów do przewoźnika.

5. Zwroty i zwroty pieniędzy

5.1. Oferujemy zwroty w ciągu [wstaw ramy czasowe] dni od pierwotnej daty zakupu, z zastrzeżeniem warunków określonych w naszej Polityce zwrotów.

5.2. Aby rozpocząć zwrot, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

5.3. Zwroty środków zostaną dokonane przy użyciu oryginalnej metody płatności użytej do zakupu.

6. Własność intelektualna

6.1. Cała zawartość naszej witryny internetowej, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, jest własnością firmy Wona lub jej dostawców treści i jest chroniona międzynarodowymi przepisami prawa autorskiego.

6.2. Nie możesz systematycznie wyodrębniać i/lub ponownie wykorzystywać części zawartości naszej witryny internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. W żadnym wypadku firma Wona ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne wynikające z (i) dostępu do naszej witryny internetowej, korzystania z niej lub niemożności uzyskania dostępu lub korzystania z niej; (ii) wszelkie zachowania lub treści stron trzecich na naszej stronie internetowej; (iii) wszelkie treści uzyskane z naszej strony internetowej; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub modyfikacja Twoich transmisji lub treści, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, delikt (w tym zaniedbanie), czy też jakąkolwiek inną teorię prawną, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, czy nie, nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

8. Obowiązujące prawo

8.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z nim, bez względu na przepisy kolizyjne.

9. Zmiany Regulaminu

9.1. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zastąpienia niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

10. Skontaktuj się z nami

10.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków świadczenia usług, skontaktuj się z nami


**Przetłumaczone za pomocą Tłumacza Google.